06-04-2023 19.00 uur Witte Donderdag Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 107: 1 en 20

Woord van verwachting en Groet

Gebed

Schriftlezing: Exodus 12: 1-14 en 1 Korintiërs 5: 6-8

Zingen: Gezang 346: 1, 2, 3 en 4

Verkondiging

Zingen: Ev. Liedb 189a: 1 en 2

Liturgie voor de viering van het Avondmaal

Lezen geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 358: 2 en 392: 3

Viering Avondmaal

Zingen: Gezang 188

Dankgebed en voorbeden

Zingen: J. de Heer 232: 1 en 2

Zegen