26-02-2023 10.00 uur Ds. H. Graafland

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                                  Psalm 42 : 1               

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                         Psalm 42 : 4 en 7

- Verootmoediging

- Zingen:                                         EB 242

- Genade en opdracht     

- Gebed om de Heilige Geest

- Lied voor de kinderen:                EB 457

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       Matt. 11 : 2 - 15

- Zingen:                                Gezang 53     

- Verkondiging

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                                Gezang 172

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Psalm 68 : 7                           

- Zegen:                       Amen, amen, amen