19-02-2023 10.00 uur Ds. J. Smink

Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied :       Van ganser harte loof ik Hem (Psalm 111:1,2)

Stil gebed / Votum en groet

Zingen:                     Van alle wijsheid (Psalm 111:6)

Woorden voor het leven

Zingen:                     In stil ontzag (LdK 322:1,2,3)

Gebed

Zingen:                     God die alles maakte (EB 433:1,2,3)

Kinderen gaan de nevendienst.

1e Schriftlezing      Psalm 82

Zingen:                     Sta op, 0 God, en richt de aarde (Psalm 82, 3)

2e Schriftlezing      Lucas18: 1 – 8

Zingen:                     Laat komen, Heer, uw rijk (LdK 294: 1,2,4,6)

Verkondiging

Zingen:                     Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd

Robert Roth / Bij Matteüs 24,6-8 (Melodie: Blijf bij mij Heer)

                               Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd,

                               en mensen sterven, er is zoveel leed.

                               Uw schepping scheurt, bedolven raken wij,

                               verslagen bidden wij, wees ons nabij.

                              

Heer, wees nabij, de volkeren staan op,

                              ze voeren oorlog, vrede breekt kapot.

                   Het zijn de weeën die U heeft voorzegd.

                   U brengt ons leven, Heer, die voor ons vecht.

                  

Heer, wees nabij, de honger grijpt ons aan,

                   en mensen sterven, zon verbrandt ons graan.

                   Uw schepping is in nood, in onbalans.

                   Geef ons uw Geest, geef kracht, een nieuwe kans.

                   Heer, wees nabij, nu alles uit uw Woord

                   met onze eigen ogen wordt gehoord.

                   Geef ons weer hoop, geef ons uw liefde weer.

                   Ontfermt U zich, schep licht, een ommekeer.

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotzang:      Door de nacht van angst en zorgen (Ldk 459:1,2,3,4)

Zegen:           aansluitend gezongen Amen.