12-02-2023 10.00 uur Ds. G. v.d. Linden

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                                 Psalm 62 : 4               

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                         Psalm 62 : 5

- Gebed

- Genadeverkondiging

- Zingen:                                         Psalm 84 : 6

- Leefregel         

- Gebed om de Heilige Geest

- Lied voor de kinderen:                EB 435

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       Handelingen 12 : 1 – 17

- Zingen:                                Gezang 326 : 1

- Verkondiging

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                                Gezang 326 : 2

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Gezang 303 : 1 en 5             

- Zegen:                       Amen, amen, amen