05-02-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 62: 1 en 5

Woord van verwachting en Groet

Woorden bij de liturgische schikking

Zingen: Gezang 445 :3

Gebed en genadeverkondiging

Zingen: Gezang 365: 1

Geloofsbelijdenis lezen

Zingen: Psalm 93: 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: EB 262

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18

Zingen: Gezang 467: 1, 3 en 4

Verkondiging

Zingen: Evang. Liedb. 191: 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Evang. Liedb. 140: 1 en 3

Zegen