29-01-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng afscheid en bevestiging ambtsdragers

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Psalm 33 : 1

Woord van verwachting en groet

Gedenkmoment

Zingen:                       Psalm 33 : 8

Woorden bij de liturgische schikking

Zingen:           Een instrument van God : 1 (mel. EB 299)

      1. Geef mij Heer, veel van uw liefde,

            laat mij uw discipel zijn.

            Opdat ik voor and’re mensen,

            tot een hulp en steun kan zijn.

            Geef m’ een open oog voor alles,

            wat hen ongelukkig maakt.

            Laat hen zien dat ik Uw kind ben,

            en door U ben aangeraakt.

Gebed en genadeverkondiging

Zingen:           Gezang 14 : 2 en 3     

Gebed om Gods Geest

Aandacht voor de kinderen

Zingen:           EB 188

Schriftlezing: 1 Koningen 18: 25-39

Zingen:           EB lied 382 : 1 en 2    

Verkondiging

Zingen:           Gezang 239 : 1, 2, 3 en 7       

Afscheid ambtsdrager

Dankgebed

Zingen:           Gezang 303 : 1 

Bevestiging ambtsdragers

Formulier en gebed

Zingen:           Gezang 303 : 4 en 5   

Jawoord nieuwe ambtsdragers

Zingen:           Psalm 134 : 3 (berijming 1773) (staande)

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
            Zijn gunst uit Sion u bestraal';
            Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
            Looft, looft dan aller heren HEER.           

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen:           Gezang 150a : 2 en 4 (Nw. Liedboek)

            2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,

            Aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.

            Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

            Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

             4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

            Aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

            Om zijn goede schepping, om hemels genot,

            Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen:            Amen, amen, amen