22-01-2023 10.00 uur Ds. L. Molenaar

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                        Psalm 33 : 1

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                Psalm 33 : 2

- Wet en evangelie

- Zingen:                               Psalm 27 : 7       

- Gebed

- Kindermoment

- Lied voor de kinderen:       EB 469

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       Daniël 7 : 9 en 10 en Openb. 4 en 5

- Zingen:                                Psalm 96 : 1 en 3  

Verkondiging:                       Aanstekelijke aanbidding

- Meditatief orgelspel 

- Zingen:                               EB lied: 140 : 1 en 2

Kinderen komen terug van de nevendienst

Geloofsbelijdenis

- Zingen:                                Gezang 257

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Gezang 255 : 1, 2 en 4     

- Zegen:                                Amen, amen, amen