15-01-2023 10.00 uur Ds. B. van Ginhoven

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                        Psalm 139 : 1 en 2

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                Psalm 139 : 5

- Leefregels:                         Efeze 4 : 1 - 6

- Zingen:                               EB lied 218 : 1en 2

- Gebed

- Kindermoment

- Lied voor de kinderen:       EB 262

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       1 Kor. 1 : 1 – 17    

- Zingen:                                Gezang 192 : 1, 2 en 6

- Schriftlezing:                       1 Kor. 1 : 18 – 2 : 5

- Zingen:                                EB 346 : 1 en 4

- Verkondiging:  Eenheid en een blijvende hand met God, op Zijn kosten!

- Meditatief orgelspel 

- Zingen:                               EB lied: 377 : 1, 2 en 3

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Gezang 430 : 1 en 2       

- Zegen:                                Amen, amen, amen