08-01-2023 10.00 uur Dhr. Jaap Verbruggen

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                        Psalm 93 : 1 en 4

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                Psalm 150 : 1 en 2

- Leefregels:                         Efeze 5 : 1 - 21

- Zingen:                               EB lied 302 : 1, 2, 3 en 4

- Gebed

- Kindermoment

- Lied voor de kinderen:       EB 459 : 1

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                      Johannes  3 : 1 – 21

- Zingen:                                EB 299 : 1, 2 en 3      

- Verkondiging:                     Thema “God heeft de wereld lief”

- Meditatief orgelspel 

- Zingen:                               Gezang 451 : 1, 2 en 3

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Gezang 293 : 1, 2, 3 en 4

- Zegen:                                Amen, amen, amen