01-01-2023 Nieuwjaarsdienst 10.00 uur Ds. D. Westerneng

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 121 : 1 en 4

- Stil gebed, votum en groet  

- Gebed

- Zingen:                       Psalm 134

- Schriftlezing:             Numeri  6 : 22 - 27

- Zingen:                      Gezang 456

- Verkondiging:          

- Zingen:                      Gezang 445

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                      Gezang 444 : 1 en 3

- Zegen:                       Amen, amen, amen