31-12-2022 Oudejaarsdienst 19.00 uur Drs. M. van der Veer

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 90 : 1 en 2

- Stil gebed, votum en groet  

- Gebed

- Schriftlezing:             Gen. 1 : 1 – 19

- Zingen:                      Gezang 1

- Schriftlezing:             Psalm 8

- Zingen:                      Psalm 8 : 3 en 6

- Verkondiging:          

- Zingen:                      Gezang 483

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                      Gezang 397

- Zegen:                       Amen, amen, amen