18-12-2022 10.00 uur Ds. B. van Ginhoven

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied:                               Psalm 43: 3 en 4              

Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de Adventskaars,

daarna zingen wij het Adventslied.(mel. Midden in de winternacht)

Zondag 18 december:  Lucas 1: 57-80

Teken van Gods toekomst zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Kindje, dat Johannes heet

en van Gods genade weet,

levend teken van

’t grootste reddingsplan.

Hij getuigt, roept het uit:

straks komt de Messias,

Die sinds lang beloofd was.

Samenzang:                                               Gez 124: 1, 2, 3 en 4                 

Gods richtlijnen voor ons leven:

Samenzang:                                   Ev.Liedbundel 336: 1 en 3        

Gebed

Kinderlied:                                     Ev. Liedbundel 454: 1 en 3

1e Lezing: Lukas 1: 57-80                                 

Samenzang:                                   Gez 67: 1 en 3                  

2e Lezing: Efeze 5: 8-14                        

Samenzang:                                   Gez 289: 1 en  4               

Verkondiging:                                Uit de duisternis geroepen tot Zijn licht - 1 Petrus 2:9

Meditatief orgelspel

Samenzang:                                   Gez 169: 1, 5 en 6                       

Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader

collecte

Samenzang:                                   Gez 130: 1 en 4

Zending en zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen.’