11-12-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 85: 3 en 4

Woord van verwachting en Groet

Aansteken Adventskaars

Zingen: Adventslied: 3

Teken van Gods toekomst zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Kijk eens naar Elisabet,

moeder wordt zij samen met

haar nog jonge nicht,

wat een blij bericht.

Zij vereert zo haar Heer,

laat Maria ’t merken,

haar geloof versterken.

Gebed en genadeverkondiging

Zingen: Evang. Liedb. 109: 1 en 2

Aandacht voor de kinderen

Zingen: EB lied 478 : 1 en 2

Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21

Zingen: Gezang 95: 1 en 2

Schriftlezing: Lucas 1:39-56

Zingen: Gezang 66: 1, 3 en 6

Verkondiging

Zingen: Gezang 26: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 312: 1 en 3

Zegen