04-12-2022 10.00 uur Kand. Karen Koppenaal ipv Ds. L. Molenaar

Intochtslied: Psalm 146: 1 en 3

Stil gebed, Votum en groet

Aansteken van de Adventskaars

Zingen: Adventslied 2e couplet

Teken van Gods toekomst zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Had Maria ’t goed gehoord:

zij een zoontje naar Gods Woord,

die de Redder heet,

Koning en Profeet?

God is trouw, zij vertrouwt:

wat mij wordt gegeven,

ik zal voor Hem leven.

Gebed van verootmoediging

Zingen: Gezang 473: 1, 2 en 4 Neem mijn leven laat het Heer / Neem mijn handen maak ze sterk / Neem mijn zilver en mijn goud

Wetslezing Deut. 15: 1-11

Zingen: Psalm 119: 1 en 40

Gebed bij de opening van het woord

Lied voor de kinderen EB lied 426 : 1 en 4

Schriftlezing: Lukas 16: 1-17

Zingen: Psalm 146: 4

Verkondiging

Zingen: ELB 382 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Danken en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

Slotlied ELB 393: Wij gaan op weg, met brandend hart

Zegenbede