27-11-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 71: 8

Woord van verwachting en Groet

Aansteken Adventskaars

Zingen: Adventslied: 1

Zondag 27 november: Lucas 1:5-25

Teken van Gods toekomst zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Zacharias was verstomd,

maar als dan zijn zoontje komt,

dan geneest God hem,

met zijn nieuwe stem

spreekt hij vrij, is hij blij,

gaat een loflied zingen:

God doet grote dingen.

Gebed en genadeverkondiging

Zingen: Psalm 119: 52 en 53

Aandacht voor de kinderen

Zingen: Ev. Liedb 418: 1 en 3

Schriftlezing: Openbaring 8: 1-5

Zingen: Gezang 288: 4 en 5

Schriftlezing: Lucas 1:5-25

Zingen: Gezang 126: 1 en 5

Verkondiging

Zingen: Ev. Liedb. 218: 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 120: 1 en 4

Zegen