20-11-2022 10.00 uur Ds. W.P. van der Aa Eeuwigheidszondag

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 121 : 1

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                      Psalm 121 : 2 en 3

- Woorden bij de symbolische schikking

- Zingen:                      Psalm 121:  4

- Leefregel uit Rom. 14 : 7 – 13

- Zingen:                      Psalm 130 : 1 en 4

- Gebed om de opening van het Woord

- Lied voor de kinderen EB 431 : 1, 2, 3 en 4

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:             Gen. 32 : 23 - 31

- Zingen:                      Psalm 123 : 1

- Schriftlezing:             Lukas 18 : 1 – 8

- Zingen:                      Gezang 280

- Verkondiging:           Geef de moed niet op, blijf bidden       

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 316 : 1, 2, 3 en 6

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Wij gedenken

- Zingen:                      Gezang 437 : 1 en 3

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                      Gezang 427 : 1, 2 en 7

- Zegen:                       Amen, amen, amen