13-11-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng H.A.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 33: 8

Woord van verwachting en Groet

Gebed en genadeverkondiging

Zingen: Gezang 280: 1 en 3

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Zingen: Ev. Liedb 421

Schriftlezing: Lucas 18:1-8

Zingen: Gezang 349

Verkondiging

Zingen: Ev. Liedb. 381: 1 en 3

Formulier deel 2 lezen

Zingen: Gezang 363

Viering Avondmaal

Zingen: Gezang 360: 2

Dankgebed en voorbeden

Lofverheffing

Zingen: Gezang 160: 2 en 3

Zegen