06-11-2022 10.00 uur Ds. G.J. van Beek

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 46 : 1 en 3

- Stil gebed, votum en groet  

- Aanvangstekst:                  Spreuken 28 : 13

- Zingen:                      EB lied 302

- Gebodslezing

- Zingen:                      Psalm 51 : 1 en 4

- Gebed om de opening van het Woord

- Lied voor de kinderen EB 476 : 1, 3 en 5

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:             Psalm 32

- Zingen:                      Psalm 32 : 1, 2 en 3

- Verkondiging:          

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 402 : 1, 2, 4 en 5

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                      Gezang 440 : 1 en 2

- Zegen:                       Amen, amen, amen