02-11-2022 19.00 uur Ds. D. Westerneng Dankdag

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 125: 1 en 2

Woord van verwachting en Groet

Uitleg liturgische schikking

Zingen:  Gezang 426: 4 en 2

Gebed

Schriftlezing: Psalm 127:1-2 en Matteüs 11:25-30

Zingen: Gezang 330: 1 en 2

Schriftlezing: Openbaring 7:9-17

Zingen: Gezang 300: 1 en 2

Verkondiging

Zingen: Gezang 444

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 480: 1, 4 en 5

Zegen