30-10 10:00 uur Ds. H. Graafland

Welkom en mededelingen

 • Intochtslied: Psalm 19 : 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 19 : 4
 • Verootmoediging
 • Zingen: EB lied 304
 • Genade en opdracht
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied voor de kinderen EB 447
  Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Richteren 4 en 5 : 1 – 7 en 24 – 31
 • Zingen: Psalm 56 : 1 en 2
 • Verkondiging: Heldinnen van Israël?
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 280
  Kinderen komen terug van de nevendienst
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Gezang 423
 • Zegen: Amen, amen, amen