23-10-2022 10.00 uur Ds. W. Markus

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 100

- Stil gebed, votum en groet  

- Aanvangstekst

- Zingen:                      Psalm 61 : 3 en 5

- Gods wil voor ons leven

- Zingen:                      Psalm 86 : 4

- Gebed om de opening van het Woord

- Lied voor de kinderen EB 428 : 1 en 3

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:             1 Petrus 1 : 1 en 2 en 3 : 1 - 16

- Zingen:                      Gezang 326 : 1 en 2

- Verkondiging:           Winnen zonder  woorden

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      EB lied 390

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                      Gezang 168 : 1, 2 en 3

- Zegen:                       Amen, amen, amen