16-10 10:00 uur – Dr. M. van der Veer

Mededelingen kerkenraad

Openingspsalm Psalm 25 : 1 2 Heer, ik hef mijn hart en handen

Votum en groet

Verootmoediging

Psalm 25 : 3  Denk aan het vaderlijk meedogen

Lied van genade ELB 240 Zoals een arm  - op de melodie van Gezang 487 De Heer heeft mij gezien

Geboden van God 

Gebed om de opening van het Woord

Gesprekje met de kinderen?    gevolgd door het kinderlied ELB 263 : 1 en 3 Door de wereld

Lezing Oude Testament Genesis 32 : 23 – 33   

Gezang 484 : 1 en 2  Waarom moest ik uw stem verstaan

Lezing Nieuwe Testament 1 Johannes 3 : 11 - 18

Gezang 108 : 1 2 3 en 6   Wees niet verbaasd -   op de melodie van Psalm 116

Verkondiging WORSTELING IN DE NACHT

Gezang 461 : 1 4 5 6    O hoogt’en diepte

Dienst der gebeden – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied ELB 186 B geheel Wees mijn leidsman