09-10-2022 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen Psalm 65: 1,2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Gezang 457: 1,3
 • De tien geboden
 • Zingen Gezang 328
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied voor de kinderen EB lied 452
 • Schriftlezing Markus 2:1-12
 • Zingen Gezang 170: 1,2
 • Verkondiging
 • Zingen ELB 186a: 1,2
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Gezang 460: 1,3
 • Zegen