02-10-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 42: 1 en 3

Woord van verwachting en Groet

Gebed en genadeverkondiging

Wetslezing

Zingen:  Ev. Liedb. 209

Gebed

Lied voor de kinderen EB 163

Schriftlezing: Romeinen 3: 21-31

Zingen: Ev. Liedb 189a: 1 en 2

Schriftlezing: Romeinen 11:25-32

Zingen: Psalm 87: 1 en 3

Verkondiging

Zingen: Psalm 122: 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 447: 1, 2, 3 en 7

Zegen