25-09-2022 10.00 uur Ds. A. Slingerland

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 99 : 1 en 2

- Stil gebed, votum en groet  

- Kyrie

- Zingen:                      EB lied 7a

- Wet

- Zingen:                      EB lied 8

- Gebed om de opening van het Woord

- Lied voor de kinderen EB 462 : 1 en 3

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:             Psalm 98  

- Zingen:                      Psalm 98 : 2

- Verkondiging:           

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Psalm 98 : 3

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                      EB lied 142

- Zegen:                       Amen, amen, amen