18-09-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 71: 1 en 13

Woord van verwachting en Groet

Gebed en genadeverkondiging

Zingen: Gezang 440: 1 en 4

Gebed

Lied voor de kinderen: EB lied 434a

Schriftlezing: Lucas 18:9-14

Zingen: Psalm 119: 65 en 66

Schriftlezing: Efeziërs 2:1-10

Zingen: Ev. Liedb. 341

Verkondiging

Zingen: Gezang 446: 1, 2, 4 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Geloofsbelijdenis lezen

Zingen: Gezang 381: 1, 4 en 5

Zegen