04-09-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng Startzondag

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 33: 2 en 8

Woord van verwachting en Groet

Herdenken mw. J. Bellers-de Bruine

Zingen: Ev. Liedb. 376:1

Symbolische schikking

Zingen:  Ev.Liedb. 218 : 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Zingen: Gezang 365

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10

Zingen: Ev. Liedb. 431

Schriftlezing: Jesaja 55:1-9

Zingen: Gezang 14: 1 en 4

Verkondiging

Zingen: Gezang 408: 1,2, 3 en 6

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Ev. Liedb 161

Zegen