28-08-2022 10.00 uur Kand. L. Walhout

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 92 : 2

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                      EB lied 425

- Wet

- Zingen:                      Psalm 119 : 30 en 31

- Gebed om de opening van het Woord

- Zingen:                      EB 70 : 1

- Schriftlezing:             Joh. 4 : 1 - 30

- Zingen:                      EB lied 70 : 2 en 3

- Verkondiging:            Tekst Joh. 4 : 19 - 30

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Psalm 146 : 3 en 4

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                      Gezang 78 : 1 en 3

- Zegen:                       Amen, amen, amen