14-08-2022 10.00 uur Ds. G.v.d. Linden

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps. 66 : 1

Stil Gebed

Votum en groet

Zingen: Ps. 66 : 7

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: Evangelische Liedbundel lied 304 geheel ( Vader, vol van vrees en schaamte … )

Leefregel

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezingen:                 Lukas 15 : 1 – 7                 en

                                               Johannes 3 : 14 – 18 en vers 36

Zingen: Ps. 139 : 1 en 4

Verkondiging

Zingen: Gez. 170 : 1, 5 en 6 ( Meester, men zoekt U … )

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gez. 58 : 1, 3 en 4  De schapen alle honderd ( graag op melodie van Gez. 301, = ‘Wij moeten Gode zingen …’,  in verband met de zingbaarheid )

Zegen                   Amen, amen, amen