07-08-2022 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 122:1

Woord van verwachting en Groet

Gebed en genadeverkondiging

Zingen: Ev. Liedb. 203: 1 en 2

Wetslezing

Zingen: Ev. Liedb 203: 3 en 4

Gebed

Schriftlezing: 2 Samuël 5:1-12

Zingen: Psalm 87: 1 en 4

Schriftlezing: Openbaring 22:1-5

Zingen: Gezang 288: 5 en 8

Verkondiging

Zingen: Gezang 290: 1, 2 en 6

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Ev. Liedb. 186a:1 en 3

Zegen