31-07-2022 10.00 uur Intrede- en bevestigingsdienst Ds. D. Westerneng en Ds. H.G.W. Groot Karsijn

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 121: 1 en 4
• 1 Ik sla mijn ogen op en zie
• 4 De HEEr zal u steeds gadeslaan

(ds. H.G.W. Groot Karsijn)
Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Gezang 21:1
• 1 Alles wat adem heeft, love de Here

Woorden bij de symbolische schikking

Zingen: ELB 212
• 1. Heer, wat een voorrecht om liefde te gaan
• 2 Samen te strijden in woord en in werk

Gebed

Schriftlezing: 2 Korintiërs 4:1-10

Zingen: ELB 262 (2x)
• Uw Woord is een lam voor mijn voet

Overdenking over 2 Korintiërs 4:7

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat;
Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt,
maar van God.

Zingen: Gezang 326: 1 en 2
• 1 Een rijke schat van wijsheid
• 2 God opent hart en oren

BEVESTIGING

Presentatie en opdracht

Gelofte

Zingen: Psalm 134: 3 (O.B.) – staande
• 3 Dat ’s Heren zegen op u daal’

Verbintenis

Aanvaarding door de gemeente

Zingen: Gezang 303: 1 en 4
• 1 De ware kerk des Heren
• 4 In ’t woeden aller tijden

Gebed door ouderling

(Ds. D. Westerneng)

Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 14-19

Zingen: Psalm 105:18
• 18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen

Verkondiging over 2 Korintiërs 5: 17

Daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen

Zingen: Gezang 459: 1, 3 en 5
• 1 Door de nacht van strijd en zorgen
• 3 Door de nacht leid ons ten leven
• 5 Met één lied uit duizend monden

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: ELB 357: 1 en 5
• 1 Vreugde, vreugde, louter vreugde
• 5 Wil ons van uw vreugde geven

Zegen

Toespraken

Dankwoord ds. D. Westerneng

Zingen: ELB 413: 1 en 4
• 1 Lichtstad met uw paarlen poorten
• 4 Wat een vreugde zal dat wezen