24-07-2022 10.00 uur Kand. A. Slabbekoorn

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 255 : 1, 3 en 4
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 136 : 1, 2 en 13
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Psalm 117 en Openb. 7 : 9 - 12
 • Zingen: Psalm 117 : 1
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 257
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: EB lied 25
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 150 : 1 en 2
 • Zegen: Amen, amen, amen