17-07-2022 10.00 uur Ds. W. v.d. Woestijne

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 86 : 1, en 2
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 86 : 3 en 4

-Gods wil voor ons leven: Deuteronomium 5

 • Zingen: Psalm 86 : 5,6 en 7
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Markus 10 : 17 – 31
 • Zingen: Gezang 482 : 1 en 8
 • Schriftlezing: Lukas 15 : 11 - 32
 • Zingen: EL 67
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Psalm 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gz. 257
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: EB lied 8
 • Zegen: Amen, amen, amen