10-07-2022 10.00 uur Ds. W. Markus

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 5 : 3, 6 en 7

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 84 : 3

Gods wil voor ons leven

Zingen: Psalm 134

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: EB 188
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lukas 22 : 31 - 34 en 54 - 62

Zingen: Gezang 229 : 2, 3, 4 en 5

Verkondiging “door Zijn gebed gedragen”

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 214 : 4, 5 en 6
Kinderen komen terug van de nevendienst

Gebeden, stiltemoment en afsluiten met “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Slotlied: EB 246

Zegen: Amen, amen, amen