03-07-2022 10.00 uur Ds. P. Broere H.A.

Welkom en mededelingen

Intochtslied:                                   Psalm 65 : 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen:                                             EB lied 343 : 1, 2, 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord        

Lied voor de kinderen:                EB lied 448 : 1, 2 en 3

Schriftlezing:                                  Lukas 17 : 11 - 19

Zingen:                                             Gezang 170 : 1 en 2

Schriftlezing:                                  Leviticus 14 : 1 – 20

Tijdens het voorspel wordt er gecollecteerd

Zingen:                                             Psalm 51 : 4

Verkondiging

Zingen:                                             EB lied 289 : 1, 2 en 3

Lezing van het Avondmaalsformulier

Gebed

Zingen:                                             Gezang 358 : 2 en 3

Viering avondmaal

Tafellezing:                                     Psalm 103 : 1 – 4, 8 – 12, 22

Tijdens voorspel wordt de avondmaalscollecte gehouden

Zingen:                                             Gezang 460 : 1 en 2

Dankgebed,  voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Zingen:                                             EB lied 7a : 1, 4 en 5

Zegen:                                              Amen, amen, amen