26-06-2022 10.00 uur Ds. J. Smink

Welkom en mededelingen

Intochtslied:                 Psalm 108 : 1

Stil gebed, votum en groet

Zingen:                         Psalm 108 : 2  

Woorden voor het leven

Zingen:                         Gezang 322 : 4, 5 en 6

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied:                    EB 433 : 1, 2 en 3

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing:                Hand. 3 : 1 – 10

Zingen:                         Gezang 329  : 1 en 2   

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen:                         Gezang 473 : 1, 2 en 5

Kinderen komen terug van de nevendienst

Gebeden, stiltemoment en afsluiten met “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Slotlied:                        Gezang 479 : 1, 3 en 4

Zegen: Amen, amen, amen