19-06-2022 10.00 uur Ds. J. Plante

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 27 : 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 27 : 7

Verootmoediging en Gloria
Zingen: Psalm 140 : 1, 3, 4, en 8

Leefregel
Zingen: Gezang 424

Gebed bij de opening van het Woord

Woord voor de kinderen

Kinderlied: EB 184: 1 en 4
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 65 : 1 - 9
Zingen: Gezang 329

Schriftlezing: Lukas 8 : 26 – 39
Zingen: Gezang 250 : 1, 2 en 4

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 395
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 464

Zegen: Amen, amen, amen