12-06-2022 10.00 uur Ds. C. Bijman

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 16 : 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 16 : 3 en 4

Wetslezing

Zingen: Psalm 25 : 2

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: EB 422: 1, 2 en 4
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Handelingen 2 : 22 - 36

Zingen: Gezang 250

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 259
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 257

Zegen: Amen, amen, amen