29-05-2022 10.00 uur Ds. W.P. van der Aa

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 113 : 1

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 113 : 2 en 3

Gebod

Zingen: Gezang 235

Gebed

Kinderlied: EB 246 : 1 en 2
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Markus : 16 : 9 – 20

Zingen: Psalm 110 : 1 en 4

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 231 : 1 en 3
Kinderen komen terug van de nevendienst

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 234

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Psalm 68 : 7 en 12

Zegen: Amen, amen, amen

Inzameling van de gaven