26-05-2022 10.00 uur Ds. P. de Jong Hemelvaartsdag

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 68: 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 68 : 7 en 12

Geloofsbelijdenis
Zingen: EB lied 140

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 47 en Hand 1 : 4 - 14
Zingen: Gezang 443

Preek
Zingen: Gezang 476 : 3, 4 en 5

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Gezang 231

Zegen
Inzameling van de gaven