22-05-2022 10.00 uur Ds. A. Jobsen

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 66: 1 en 6

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 66: 7

Regels voor ons leven: Exodus 20:1-17 (vert. NBG 51)

Zingen: Gezang 7: 4

Gebed

Kinderlied: EB 479 : 1 en 2
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 41:7-10 uit de NBV

Zingen: Psalm 34: 7

Schriftlezing: 1 Petrus 3:14-22 (NBV)

Zingen: Gezang 221: 3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 343
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 446

Zegen: Amen, amen, amen

Inzameling van de gaven