15-05-2022 10.00 uur Ds. C. de Rooij

 • Orgelspel.
 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: ELB 297: 1,3
 • Stil gebed, votum en groet.
 • zingen: Psalm 98: 1,2
 • Geboden
 • Zingen: Psalm 86: 4
 • Gebed.
 • kort woord voor de kinderen, samen zingen: ELB 435 daarna mogen zij naar de nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Genesis 28: 10-17
 • Zingen: Gezang 323: 1,2
 • 2e Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
 • Zingen: Gezang 329: 1,2
 • Prediking
 • orgelspel
 • Zingen: Psalm 68: 7
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Gezang 470: 1 en 3
 • Zegen.
 • Orgelspel.