01-05-2022 10.00 uur Dhr. Jaap Verbruggen

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 289 : 1 en 5
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 139 : 1 en 2
 • Leefregels 1 Petrus 3 : 8 – 18
 • Zingen: Psalm 86 : 2 en 4
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied EB lied 454 : 1, 2 en 3
  Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Matth. 28 : 16 - 20
 • Zingen: EB lied 409 : 1, 2, 3 en 4
 • Verkondiging: “Ik ben met jullie”
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 448 : 1, 2 en 3
  Kinderen komen terug van de nevendienst
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting met het “Onze Vader”
 • Zingen: EB lied 223 : 1 en 3
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Zingen: Gezang 411 : 1 en 6
 • Inzameling van de gaven