24-04-2022 10.00 uur Ds. E. Baggerman-van Popering

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ps. 81: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: gez. 210:1, 2, 3 en 4

Gebed om ontferming
Wetslezing
Kinderlied: ev. Liedbundel 218: 1 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing: Johannes 20: 19-23
Zingen: gez. 218: 1, 2, 5 en 8
Lezing: I Petrus 1:3-9
Zingen: ps. 111: 1 en 2

Preek
Zingen: gez. 214: 1, 4 en 6

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Slotlied: gez. 479: 1, 2 en 4

Zegen