17-04-2022 10.00 Ds. C. Bijman 1e Paasdag

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 81 : 1, 2 en 4
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 210 : 1, 2 en 4
 • Aansteken van de paaskaars
 • Zingen: EB lied 122 : 4
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 81 : 7
 • Gebed
 • Kinderlied EB lied 122 : 1 en 2
  Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Marcus 16 : 1 - 7
 • Zingen: Gezang 215 : 1, 2 en 3
 • Verkondiging: Tekst 1 Cor. 15 : 6
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 218 : 1, 2 en 6
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting met het “Onze Vader”
 • Zingen: EB lied 132 : 1, 2 en 3
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven