10-04-2022 10.00 uur Ds. N. de Boo

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 118 : 9 en 10
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 173 : 1 en 5
 • Verootmoediging en genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 178 : 1,2 en 9
 • Gebed
 • Kort kindermoment
 • Kinderlied: EB 299 : 1 en 3
  Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Jesaja 50 : 4 - 9
 • Zingen: Psalm 74 : 11, 13 en 14
 • Schriftlezing: Lukas 19 : 28 – 44
 • Zingen: Gezang 120 : 3 en 4
 • Verkondiging: Tekst Luk. 19 : 41 en 42
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 285 : 2 en 4
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting met het “Onze Vader”
 • Zingen: EB lied 501 : 1, 2 en 3
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven