31-12-2021 16.00 uur Ds. B. van Ginhoven

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 90 : 1 en 8
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 323 : 1 en 6
 • Gebed om de verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 90
 • Zingen: Gezang 426 : 1 en 5
 • Schriftlezing: Spreuken 1 : 1- 7
 • Zingen: Gezang 426 : 3 en 4
 • Verkondiging: “Geloofsvertrouwen”
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 397 : 1,2, 4 en 6
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: Gezang 16 : 1 en 2
 • Gedicht Door goede machten trouw en stil omgeven
 • Zingen Gezang 330 : 1 en 2
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven