26-12-2021 2e Kerstdag 10.00 uur Ds. H. Klink

 Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 98 : 1 en 3

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                      Gezang 138 : 1

- Geloofsbelijdenis

- Zingen:                      Gezang 138 : 3

- Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

- Schriftlezing:             Jesaja 52 : 7 - 10                          

- Zingen:                      Gezang 262 : 1 en 2

- Schriftlezing:             Hebreeën 1 : 1- 4

- Zingen:                      Psalm 147 : 1 en 5

- Schriftlezing:             Johannes 1 : 1 – 14

- Zingen:                      Gezang 147 : 1 en 3

- Verkondiging:           “Tijd voor reflectie”

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 139 : 1 en 3

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Slotlied:                      Gezang 135 : 1 en 3

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Inzameling van de gaven