25-12-2021 1e Kerstdag 10.00 uur Ds. N. de Boo

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Gezang 127 : 1 en 2

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                      Gezang 140 : 1, 2 en 3

- Aansteken kerstkaars   (melodie Gezang 124)

- Zingen              Het licht waarvan wij dromen,
                            het grote Licht is daar!
                            Want Jezus is gekomen.
                            Zo worden dromen waar

- Zingen:                      Gezang 143 : 1 en 3

- Gebed om de opening van het Woord

- Schriftlezing:             Jesaja 9 : 1 – 6

- Zingen:                      EB lied 106 : 1 en 4

- Schriftlezing:             Lukas 2 : 1 - 7

- Zingen:                      EB lied 103 : 1 en 2

- Schriftlezing:             Lukas 2 : 8 – 20   

- Zingen:                      Gezang 122 : 1, 3 en 4

- Verkondiging:           

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 141 : 1 en 3

- Geloofsbelijdenis

- Zingen:                      Psalm 68 : 7

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Slotlied:                      EB lied  150 : 2

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Zingen:                      Ere zij God

- Inzameling van de gaven