19-12-2021 10.00 uur Ds. G. v.d. Linden

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 149 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 149 :3
 • Aansteken 4e adventskaars (melodie Gezang 124)
 • Zingen Vier kaarsen in het donker
  vertellen in de nacht.
  Met licht en blij geflonker
  dat ons de Vrede wacht
 • Gebed
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: EB lied 109 : 1 en 2
 • Leefregel
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderlied: EB lied 433
  Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Lukas 1 : 26 – 38
 • Zingen: Gezang 132 : 1
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 66 : 1 en 3
  Kinderen komen terug van de nevendienst
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: EB lied 100 : 2
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven